Aa. Vv.

Rivista Idea

International Advertisign Art - n. 101 maggio 1970

Copertina di Anton Stankow ski (1906-1998)

 

Indice:

 • pag. 08 - Robert Vickerey
 • pag. 10 - Eugene Karlin
 • pag. 12 - Seymour Chwast
 • pag. 14 - Cliff Ara Condak
 • pag. 16 - Milton Glaser
 • pag. 18 - Arthur Paul
 • pag. 20 - Paul Davis
 • pag. 22 - Ivan Chermayeff
 • pag. 24 - Herb Lubalin
 • pag. 26 - Irving Miller
 • pag. 28 - Louis Dorfsman
 • pag. 30 - Tom Carnase
 • pag. 32 - Peter M. Hirsch
 • pag. 34 - Jerome Martin
 • pag. 36 - George Giusti
 • pag. 38 - Robert Cunningham
 • pag. 40 - Tom Daly
 • pag. 42 - S. Neil Fujita
 • pag. 44 - Bob Peak
 • pag. 46 - Leo Lionni
 • pag. 48 - Alex Steinweiss
 • pag. 50 - Bob Gill
 • pag. 52 - Saul Mandel
 • pag. 54 - Al Hirschfeld
 • pag. 56 - Paul Rand
 • pag. 58 - Will Burtin
 • pag. 60 - Ladislav Sutnar
 • pag. 62 - Elsa Kula
 • pag. 64 - Tom Eckersley
 • pag. 66 - Jan Rajlich
 • pag. 68 - Peter Gee
 • pag. 70 - George Him
 • pag. 72 - Herbert Bayer
 • pag. 74 - Will Sandberg
 • pag. 76 - Saul Bass
 • pag. 78 - Kurt Wideman
 • pag. 80 - Walter Landor
 • pag. 82 - Jaques Nathan Garamond
 • pag. 84 - Jan Lenica
 • pag. 86 - Milner Gray
 • pag. 88 - Morton Goldsholl
 • pag. 90 - F. H. K. Henrion
 • pag. 92 - Anton Stankowski
 • pag. 94 - Harmin Hofmann
 • pag. 96 - Giovanni Pintori
 • pag. 98 - Jean Colin
 • pag. 100 - Alan Aldridge
 • pag. 102 - Pieter Brattinga
 • pag. 104 - Otto Alcher
 • pag. 106 - Hermann Zapf
 • pag. 108 - Graphicteam
 • pag. 110 - Jan Le Witt
 • pag. 112 - Pat Keely
 • pag. 114 - Marcel Jacno
 • pag. 116 - Franco Grignani
 • pag. 118 - José Pla Narbona
 • pag. 120 - André François
 • pag. 122 - Olle Eksell
 • pag. 124 - Donald Brun
 • pag. 126 - Hans Schleger
 • pag- 128 - Elberto Carboni
 • pag. 130 - Piero Fornasetti
 • pag. 132 - Giancarlo Marchi
 • pag. 134 - Erich Buchegger
 • pag. 136 - Herbert Leupin
 • pag. 138 - Elly Gross
 • pag. 140 - Stig Lindberg
 • pag. 142 - Hans Haderek
 • pag. 144 - Karl Gerstner
 • pag. 146 - Jean Picart Le Doux
 • pag. 148 - Eugenio Carmi
 • pag. 150 - Wim Crowel
 • pag. 152 - Lars Bramberg
 • pag. 154 - Jacques Rickey
 • pag. 156 - Ashly Havinden
 • pag. 158 - Gonzàlez Ruiz & Shakespear
 • pag. 160 - Sungken Shiau
 • pag. 162 - Felix Beltran
 • pag. 164 - Otto Treumann
 • pag. 166 - Horomu Hara
 • pag. 168 - Yusaku Kamekura
 • pag. 170 - Ayao Yamana
 • pag. 172 - Yoshio Hayakawa
 • pag. 174 - Tadashi Ohashi
 • pag. 176 - Ryuichi Yamashiro
 • pag. 178 - Ikko Tanaka
 • pag. 180 - Takejiko Miyanaga
 • pag. 182 - Takashi Kono
 • pag. 186 - Shichiro Imatake
 • pag. 188 - Tsunehisa Kimura
 • pag. 190 - Akira Una
 • pag. 192 - Tadashi Masuda
 • pag. 194 - Tadanori Yokoo
 • pag. 196 - Kenji Ito
 • pag. 198 - Shigeo Fukuda
 • pag. 200 - Jun Tabohashi
 • pag. 202 - Mitsuo Katsui
 • pag. 204 - Kazumasa Nagai
 • pag. 206 - Kiyoshi Awazu
 • pag. 208 - Makoto Wada
 • pag. 210 - Tadato Nadamoto
 • pag. 212 - Tadao Ujihara
 • pag. 214 - Yoshitaro Isaka
 • pag. 216 - Gan Hosoya
 • pag. 219 - Where is graphic designer today? / Anton Stankowski
 • pag. 220 - Wo steht der Grafik Designer heute / Anton Stankowski
 • pag. 222 - Design Status and Status Quo / S. Neil Fujita
 • pag. 225 - Japan′s Design World at Crossroads ... Present & Future / Yusaku Kamekura
 • pag. 227 - Design as viewed from its circumferential fields / Tadashida Nishio
 • pag. 230 - The IDEA Megazine and the World′s Designers / Hiroshi Ohci

Si trova in:

RicercaRicerca avanzataAiap
via Ponchielli, 3
20129 Milano

18 January 2021

Cerca:


AIAP facebook page AIAP youtube channel